آب زرشک

آب زرشک و اثرات آن بر کبد

آب زرشک و اثرات آن بر کبد

مصرف دراز مدت و مرتب آب زرشک اثرات نامطلوبی می تواند بر بدن داشته باشد.

آب زرشک در ابتدا شاید برای کبد مفید باشد ، اما در دراز مدت ، اثر معکوس دارد.

برای نتیجه گیری بهتر از آب زرشک ، بهتر است آن را با عسل و یا با ادویه های گرم مانند زنجبیل ، دارچین ، آویشن و… استفاده کرد که البته نباید در مصرف آنها هم زیاده روی کرد.