آب کافی مصرف کنید ! علت چاقی و سفت شدن سلول های چربی

آب کافی مصرف کنید ! علت چاقی و سفت شدن سلول های چربی

آب کافی مصرف کنید ! علت چاقی و سفت شدن سلول های چربی

متابولیسم بدن برای سوزاندن چربی به محیط قلیایی و آب نیاز دارد !

به همین دلیل هنگامی که محیط داخلی بدن اسیدی می شود و به اندازه کافی به بدن آب نرسد ، سلول های چربی سفت میشوند و به راحتی نمی سوزند و چاق میشوید !

درباره نویسنده