اشتباهاتی که باعث سکته قلبی و مغزی می شوند

 1. مصرف قند و شکر سفید و هر چیزی که از آنها ساخته می شود ؛

 2. مصرف روغنهای مایع و جامد صنعتی که هم اکنون بنام روغن خوراکی به خورد مردم داده می شوند ؛

 3. مصرف نان سفید ؛

 4. مصرف برنج های صنعتی ؛

 5. پرخوری ؛

 6. عدم تحرک ؛

 7. دخانیات ؛

 8. کم حرفی ؛

 9. آلودگی‌ هوا ؛

 10. کمبود خواب ؛

 11. نخوردن صبحانه ؛

 12. نبود سکس ؛

 13. پوشاندن سر موقع خواب ؛

 14. کار کشیدن از مغز موقع بیماری ؛

 15. کمبود روابط عاطفی و دوستی .