انواع اشک چشم

به طور کلی ، سه نوع اشک وجود دارد :

1- اشک پایه که محیط چشم را مرطوب نگاه می دارد،
2- اشک واکنشی که در واکنش به التهابات ایجاد می شود
3- و در نهایت اشک عاطفی و احساسی که در نتیجه از دست دادن عزیزان یا در اوج شادی و اندوه در چشم ایجاد می شود.
اشک احساسی نسبت به اشک عادی پروتئین بیشتری دارد و حاوی هورمونهایی است که در زمان استرس تولید میشود .
بنابراین گریه عکس العمل طبیعی بدن برای بیرون ریختن هورمونهای استرس زا است.
شاید دانستن این نکته خالی از لطف نباشد که دانه های اشک همچون دانه های برف ساختاری منحصر به فرد دارد.
یک محقق و هنرمند هلندی به بررسی این موضوع پرداخته و اشک را با استفاده از میکروسکوپهای بسیار قوی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
این محقق می گوید که تاکنون نتوانسته دو اشک شبیه به هم را پیدا کند. در عین حال او تأثیرات ناشی از دما ، رطوبت و حتی عامل گریه در شکل گیری دانه های اشک را مورد بررسی قرار می دهد.

وی معتقد است که اشک مفهومی ناشناخته است که هیچگاه کشفی درباره آن صورت نگرفته است.
این محقق هلندی ، بر این باور است که اشک تولید شده در اثر تماشای فیلمی متأثر کننده با اشکی که به واسطه درد ناشی از برخورد انگشت پا به دیوار ایجاد می شود ، متفاوت است.
از آن گذشته تاکنون مشخص شده که در اشک عاطفی ترکیبات خاصی وجود دارد نظیر هورمونهای استرس prolactin .
‎فیشر متوجه شد که این سه نوع اشک از مولکول‌های متفاوتی تشکیل شده‌اند. این امر منطقی به نظر می‌رسد . چرا که دلیل تولید این سه نوع اشک با یکدیگر کاملا متفاوت است.
اما چگونه ممکن است اشک ناشی از غم و اندوه و اشکی که با خوشحالی ایجاد می‌شود و هر دو از یک منبع خارج می‌شوند با یکدیگر تفاوت داشته باشند؟
دلیل این امر شرایط است . با وجود اینکه آن قطرات اشک از جای یکسانی خارج شده‌اند. اینکه شما چه طور گریه می‌کنید و همچنین عوامل بیرونی بر اینکه این مولکول‌ها در پایان چه شکلی بگیرند تاثیرگذار است .