اهمیت مزاج شناسی و معرفی انواع مزاج ها

در طبیعت ، هر موجودی دارای طبع و مزاج می باشد . با شناخت طبع و مزاج خودمان و شناخت مزاج خوراکیها و بیماریها به راحتی می توانیم بیماریها را مداوا نماییم .
با شناخت طبع و مزاج افراد ، علاوه بر تشخص و درمان بیماری افراد و ارائه راهکار تغذیه و درمان مناسب آن مزاج ، می توان بر همین اساس افراد را روانشناسی کرد و طبق مزاج افراد پیشنهاد انتخاب رشته ی تحصیلی ، انتخاب شغل و حتی انتخاب همسر مناسب نمود .
همه انسانها ، موقع تولد یک نوع طبع پایه دارند که با اون طبع متولد می شوند و معمولاً خصوصیات اصلی افراد بر آن اساس پایه ریزی می گردد ، ولی بخاطر تغذیه های نادرست یا سایر شرایط محیطی و تربیتی ، تغییراتی در آن مزاج ایجاد می نماید .
با این توصیف ، مزاج را می توان کیفیتی دانست که از واکنش عناصر مختلف بوجود می آید .

معرفی انواع مزاج ها

به طور کلی ، ٩ مزاج اصلی در بدن وجود دارد . مزاج های مفرد که شامل گرمی ، سردی ، تری و خشکی است و مزاج های مرکب که شامل گرم و خشک ، گرم و تر ، سرد و خشک و سرد و تر است و نهمین آنها مزاج معتدل می باشد .
مزاج ها ، ساعت به ساعت با تغییراتی که در نوع تغذیه ، رفتار ، خواب و فعالیت های فیزیکی و البته شرایط محیطی افراد به وجود می آید ، تغییر می کند .
در مطلق بودن یک مزاج ، نباید خیلی قطعیت داشت ، زیرا همه مزاج ها درجه بندی دارند و به سادگی نمی توان گفت که فلان فرد صد در صد گرم مطلق یا سرد مطلق است . همه مزاج ها ، درجات مختلفی دارند و وقتی پای مقایسه به میان می آید ، فردی در مقایسه با دیگری می تواند گرم تر یا خشک تر یا سردتر باشد .