اگر میخواهید سالم بمانید، بهتر است احساساتتان را بیان کنید !

اگر میخواهید سالم بمانید، بهتر است احساساتتان را بیان کنید !

اگر میخواهید سالم بمانید، بهتر است احساساتتان را بیان کنید !

عدم بیان احساسات، علاوه بر ایجاد مشکلات روانی، احتمال ابتلا به مشکلات و بیماریهای جسمی مانند سرطان را افزایش می دهد .

درباره نویسنده