تسکین دهنده درد دندان با روشی ساده و طبیعی

تسکین دهنده درد دندان با روشی ساده و طبیعی

تسکین دهنده درد دندان با روشی ساده و طبیعی

 زنجبیل، میخک و فلفل هر سه داروهای ضد درد هستند.

 میزان مساوی از این سه ادویه را با آب جوشیده ولرم شده مخلوط کنید و یک سس بسازید. توپ کوچکی از پنبه درست کنید و به میزان کافی به سس مورد نظر آغشته اش کنید.

 بعد هم آن را درست روی دندانتان بگذارید و تا زمان فروکش کردن درد یا حداقل تازمانی که طاقتش را دارید ، پنبه را از دهانتان خارج نکنید و با زبانتان جا به جا نکنید . با این روش ساده،می توانید از درد دندان رها شوید .

درباره نویسنده