تشخیص سردی و گرمی بدن و چند توصیه برای گرم کردن بدن

نبض خودتون رو بگیرید ، اگر ارتفاع داشت و به راحتی قابل لمس بود ، یعنی گرم مزاج هستید ، اما اگر اینطور نبود !!! آنقدر گرمی بخورید تا نبضتان گرم شود .
انسانها ، بخصوص خانم ها وقتی سرد مزاج میشوند ، به شدت بدبین و بدگو و تندخو و افسرده میشوند . تنها راه درمانش هم خوردن گرمی است .

چند توصیه برای گرم کردن بدن

– شب ها غذای سرد نخورید ، چون صبح همراه با کسالت بیدار میشوید ؛
– در وعده شام از ماست ، ماهی ، مرغ ، برنج و انواع غذاهای سرد استفاده نکنید ، چون احتمال سکته را به شدت افزایش میدهد ؛
– شام باید گرمی باشد و چهار ساعت قبل از خواب ، تا خواب خوب و سنگینی داشته باشید و هم صبح سرحال و سحر خیز باشید ، شام گرم حجمش کمتر و قوتش بیشتر است ؛
– غذاهای گرم زود هضم تر هم هستند ؛
– یکی از موادی که میتواند معده را جمع کند و بدن را گرم کند نعناست ، نعنا استریل کننده و ضد سم در معده و گوارش است و طبیعتش گرم است ؛
– به روش های مختلف از نعنا استفاده کنید ؛
– در انواع غذاها به طور مناسب نعنا بریزید ؛
– چای نعنا بهترین چای برای اعضای خانواده است ؛
– کوکوی نعنا یکی از بهترین غذاها برای وعده شام است ؛