تفاوت کم  کردن وزن و کم شدن سایز

برای خیلی از افرادی که یک برنامه تغذیه ایی را به همراه ورزش شروع می کنند پیش آمده که پس از مدتی هیچ وزنی کم نکرده اند و یا در برخی موارد وزنشان اضافه هم شده است!.

 ورزش و پیاده روی تند و سایرتمرینات هوازی می توانند موجب چربی سوزی و عضله  سازی شوند، بنابراین در کسانی که وزن خیلی زیادی ندارند و می خواهند کمی لاغر بشوند، ثابت ماندن وزن به معنی بیهوده بودن تمرینات و عدم حصول نتیجه نیست.

دلیل این موضوع این است که استخوان و عضله چگالی بیشتری نسبت به چربی دارند.

این یعنی حجم کمتری نسبت به چربی اشغال می کنند، بنابراین ممکن است حتی افرادی با رژیم های غذایی سالم و ورزش، بدون تغییر وزن و یا حتی با افزایش وزن، متناسب تر و کمر باریک تر به نظر برسند، زیرا تغذیه سالم به همراه ورزش، چربیهای شما را آب کرده و در نتیجه عضله بندی و استخوانبندی شما را تقویت می نماید، به همین جهت شما کاهش سایز را خواهید داشت، ولی احتمال ثابت ماندن وزن و یا حتی اضافه وزن را بخاطر تقویت استخوانها و عضله ها خواهید داشت و این بی معنی بودن تغذیه سالم به همراه ورزش نیست.

عدد روی ترازو به هیچ عنوان ملاک محک زدن بدن و تناسب شما نیست. وزن شما باید متناسب با عضله بندی و استخوانبندی شما باشد.

شما بسیار از آدمهای لاغری را می بینید که سنگین وزن هستند، چرا؟ چون عضله بندی و استخوانبدی قوی دارند. ولی بر عکس آدمهایی می بینید بسیار چاق ، ولی خیلی سنگین وزن نیستند، چرا ؟ بخاطر اینکه ورم وچربی دارند. تغذیه سالم به همراه ورزشهای هوازی، بهترین روش کم کردن چربی و ورم بدن می باشد