تلاش و کوشش مداوم رمز موفقیت

زنبور ملکه برای پیدا کردن جفت خود ، شروع به پرواز میکند و به صورت عمودی اوج میگیرد.
دسته زنبور های نر به دنبال او شروع به پرواز میکنند .
تعدادی از زنبورها بعد از ۳۰-۲۰ بار بال زدن ، دیگر ادامه نمیدهند .
تعدادی دیگر ۶۰-۵۰ بار بال میزنند و پشیمان میشوند .
عده ای دیگر ۴۰۰-۳۰۰ بار بال میزنند ، اما در نهایت خسته میشوند و کار را رها میکنند .
از بین تمام زنبور ها ، فقط یک زنبور ادامه میدهد و پا به پای زنبور ماده بال میزند تا به او میرسد .
زنبور ماده ، با زنبوری ازدواج میکند که بیشترین پشتکار را دارد.
یادمون باشه که زندگی ما انسان ها هم ، فرق زیادی با زنبورها نداره.
پشتکار = رسیدن به اهداف مورد نظر.
پس کم نیار و به راه خود ادامه بده تا به هدفت برسی .