جای دریا را نمی توان عوض کرد ، اما راه مردم را که می شود دور کرد… .

جای دریا را نمی توان عوض کرد ، اما راه مردم را که می شود دور کرد… .

جای دریا را نمی توان عوض کرد ، اما راه مردم را که می شود دور کرد… .

جناب سید مهدی شجاعی ، نویسنده آگاه و متفکر کشور عزیزمان در کتاب فوق العاده دموکراسی یا دموقراضه ، مطلبی دارد که خیلی به درد امروز جامعه ما می خورد ،

البته کل کتاب در واقع داستان وضعیت کشور مان را تشریح کرده .

شاید شما باخواندن این کتاب پر محتوا برایتان خنده دار و جک اید ، ولی حقیقت تلخ جامعه امروزی ماست.

قسمتی از این کتاب بسیار جالب را اینجا می آوریم …

دلائل مسئولان کشور برای خر کردن یک عده ای که استعداد خر شدن دارند واقعا خنده دار و مضحک است ، ولی چه می شود کرد که واقعیت دارد.

“طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخر شب هم نرسند.

مردم اگر مایحتاج خود را آسان به دست بیاورند ، اگر وقت اضافه داشته باشند ، عصیان می کنند ، بداخلاقی می کنند و به فکر اعتراض و انقلاب و این حرف ها می افتند.

یک تشکیلاتی را تأسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد ، یا چرخاندن لقمه دور سر مردم . کارش چیدن موانع مختلف ، پیش پای مردم باشد.

فرض کنید که آب دریا فاصله اش با مردم به اندازه دراز کردن یک دست است. جای دریا را نمی توان عوض کرد ، اما راه مردم را که می شود دور کرد.

هزار جور قانون می شود وضع کرد که مردم دور کره ی زمین بچرخند و دست آخر به همان نقطه ای برسند که قبلاً بوده اند. و از شما به خاطر رسیدن به همان نقطه ، تشکر هم بکنند.

مردم را به دو دسته تقسیم کنید و به یک دسته حقوق و مواجب بدهید که مراقب آن دسته ی دیگر باشند.

دسته اول ، به طمع مواجب یا از ترس قطع شدن مواجب ، مرید شما می شوند و دسته ی دوم ، از ترس دسته ی اول ، مطیع و مِنقاد شما.

به این ترتیب ، مملکت ، خود به خود اداره می شود ، بی آنکه شما زحمتی بکشید یا دغدغه ای داشته باشید.

برای هر نقص و کاستی و کمبودتان ، معجونی از دلیل و حکمت و فلسفه درست کنید و به مردم بخورانید.

مردم ، استعداد غریبی دارند برای خر شدن. اگر نان ندارید که شکم مردم را سیر کنید ، برایشان در فضیلت گرسنگی ، داد سخن دهید.

اگر از عهده ی تأمین امنیت مردم برنیامدید ، به آنها تفهیم کنید که هزار و یک محصول و ثمره است که فقط از وجود ناامنی به دست می آید.

یکی از آنها ، تقویت توان مقاومت است. یکی از آنها ظهور استعدادهای نهفته است و…

درباره نویسنده