دلایل سردرد با توجه به قسمتهای مختلف سر و درمان سردرد

قسمت فوقانی ؛ کمبود آب یا غذا
قسمت جلوی سر ؛ کمبود خواب
قسمت پشت سر ؛ استرس
مصرف قهوه گیاهی دکتر کلان برای هر سه نوع سردرد ذکر شده در بالا بسیار موثر بوده و این سردردها را از بین می برد.
بوی گلاب نیز تاثیر مستقیم بر آرامش روان دارد و هیجانات منفی و استرس را رفع می کند و برای همین استنشاق بوی گلاب به سردرد ناشئ از استرس و اضطراب در کنار قهوه معجون گیاهی دکتر کلان کمک بسیار زیادی می کند.
قهوه معجون گیاهی دکتر کلان علاوه بر سردردهای فوقانی سر ، سردرد جلوی سر ، سردرد پشت سر ، سردردهای ناشی از میگرن را نیز تسکین داده و بسیار آرام بخش و شادی آفرین می باشد .