شناخت انواع ویتامین ها : محلول در چربی و محلول در آب

ویتامین های محلول در چربی

ویتامین هائی که در چربی ها حل می شوند و بدون چربی قابل جذب نمی باشند در اصطلاح علمی ویتامین های لیپوفیل می نامند که از چهار ویتامین A, D, E, K تشکیل شده است .
در صورتی که این ویتامین ها بیش از حد نیاز مصرف شوند ، قسمت محدودی در بدن ذخیره شده و مازاد آن در خون انباشته شده ، نمی تواند از بدن دفع شود و در نتیجه تولید مسمومیت می کنند .

ویتامین های محلول در آب

گروه دیگری از ویتامین ها ، محلول در آب می باشند و در اصطلاح علمی ویتامین های هیدروفیل می نامند . ویتامین های محلول در آب ، به استثنای B12 قابل ذخیره نبوده و در صورت مازاد ، از طریق ادرار دفع می شوند .
ویتامین های محلول در آب ، در آب حل می شوند و برای حل و جذب شدن ، نیاز به چربی ندارند.
به دلیل محلول بودن در آب ، وقتی به مقدار زیاد مصرف شوند ، از طریق انتشار ساده جذب می شوند ، ولی وقتی به مقدار کم مصرف شوند ، به واسطه ی حامل ها جذب می شوند .
این ویتامین ها در قسمت مایع سلول ها (مثلاً سیتوپلاسم و ماتریکس میتوکندری) پراکنده اند و کوفاکتور ضروری یا پیش ماده کمکی آنزیم هایی هستند که در قسمت های مختلف متابولیسم در گیرند .
از آنجا که بیشترین این ویتامین ها در مقادیر قابل توجهی ذخیره نمی شوند ، مصرف مرتب آنها ضروری می باشد . این ویتامین ها ، شامل ویتامین های گروه B کمپلکس و C می باشند .

ویتامین های گروه B

تاکنون 11 نوع ویتامین B کشف شده است . چهار نوع ویتامین از این گروه با عدد نامیده شده اند: B1, B2, B6, B12 و هفت عدد دیگر با اسم نامیده می شوند : نیاسین ، بیوتین ، فولیک اسید ، پانتوتینک اسید ، پابا ، کولین و اینوزیتول (inositol) .
مهمترین مسئله در مورد ویتامین های گروه B این است که آنها با یکدیگر کار می کنند و به صورت انفرادی کار نمی کنند .