شناخت ویروس تب خال و راه کاری برای درمان تب خال

‎تب خال (Herpes simplex)

‎تب خال یک بیماری ویروسی است که توسط ویروسی به همین نام ایجاد می شود و موضع درگیر به صورت التهاب و مجموعه تاولهای ریز نمایان می شود .
ویروس هرپس سیمپلکس عامل بیماری تب خال در صورت ، آلات تناسلی هر دو جنس ، مغز ، چشم و گاهی حتی نوعی فلجی نیز می گردد .
برای تب خال در پزشکی مرسوم شیمیایی به مانند سایر بیماری ها که درمانی قطعی ندارند ، برای این بیماری نیز هیچ درمان قطعی وجود ندارد و اگر ویروس وارد بدن شود ، تا پایان عمر همراه شخص خواهد ماند و در هنگام ضعف سیستم دفاعی بدن بروز می نماید و اگر چه در برخی بیماران و پس از چندین سال عود بیماری ، به ناگهان از بین می رود ، اما هم چنان ناقل ویروس به دیگران خواهند بود .
تنها می توان از طریق درمانهای طبیعی این بیماری را نیز به مانند هر بیماری دیگری به راحتی مداوا کرد .

‎بیش از 80% از افرادی که به تب خال تناسلی آلوده می شوند ، نمی دانند این ویروس را دارند و نادانسته ویروس را به شریک جنسی خود داده و آنان را نیز مبتلا می نمایند .

بیماران بدون علامت ، تمایل به استفاده از محافظ (کاندوم) در هر زمان از رابطه جنسی را ندارند ، بر خلاف بیمارانی که می دانند تبخال دارند .
‎تبخال تناسلی که توسط ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد می شود ، عامل درد در منطقه آلوده و یا تاول های دردناک در اطراف ناحیه تناسلی است .
اکثر مردم قادر به تشخیص حملات به علت خارش و احساس سوزن سوزن شدن در اندام تناسلی چند ساعت قبل از ظاهر شدن تاول هستند . این بهترین زمان برای شروع درمان ضد ویروسی است ؛ یعنی درست قبل از شروع به تولید ویروس تاول تب خال تناسلی .
‎به طور کلی ، اولین شیوع تب خال شدید ترین است و خیلی طول می کشد (حدود 2 تا 3 هفته) .با گذشت زمان ، شیوع بیماری تب خال ناحیه تناسلی خفیف تر می شود .این بیماری در افرادی که سیستم ایمنی بدنی پاینی دارند بیشتر شیوع می یابد و برای این افراد به راحتی منتقل می گردد.

درمان تب خال

استفاده از معجون آنتی پلاس و معجون بی پروپولیس دکتر کلان در درمان این بیماری بسیار اثر گذار است .
برای تاول های بیرونی یا داخل دهان استفاده از زاج سفید بسیار مؤثر واقع می گردد .