شک گرایی ، بنیان دانش و آگاهی

شک گرایی ، بنیان دانش و آگاهی

شک گرایی ، بنیان دانش و آگاهی

افرادی که حاضر نیستند به عقایدشان شک بورزند و مطلق گرا هستند ، جزو مردگانی متحرک نیستند ، زیرا انسانیت افراد ، به قدر تفکر آنها است ، انسانی که قدرت تفکر و شک ورزیدن خود را از دست بدهد ، انسانیت خود را از دست داده است . انسان غیر شکاک ، انسان خرد دوستی نیست . همیشه شک گرا باشید و احتمال بدهید که باورهایتان نادرست باشند.

در گذشته به دلیل کم بودن وسعت دانش بشری و منابع علمی و فلسفی و ضعفهای دستگاه های ارتباطی ، انسانهای بسیاری ، زود به یقین میرسیدند و حاضر میشدند ، برای عقایدشان جانشان را هم فدا کنند. اما اینکه امروزه کسی ادعا کند به تمام دانش ها دست یافته است، مضحک است.

برترند راسل ، فیلسوف و اندیشمند بزرگ

انگلیسی که او را بزرگترین منطق دانِ تاریخ ، پس از ارسطو دانسته اند میگوید :

«من حاضر نیستم برای باورهایم جانم را فدا کنم ، چون ممکن است من اشتباه کنم».

ذهن انسان و مجموعه باورهای او نباید همانند سبدی باشد که محیط ، بسته های فکری خود را در آن جای دهد . انسان در زمان بلوغ فکری خود باید به نقطه ای برسد که تحمیل باورها از جانب محیط را متوقف کند و خود ، باورهای درست را از میان باورهای نادرست ، دستچین کرده به سبد ذهن خود بیافزاید و این سبد را از وجود باورهای نادرستِ تحمیلی ، خالی کند .

به این شیوه ، “شک گرایی” گفته میشود ، یعنی برخورد نقادانه با تمام گزاره هایی که در مقابل ما قرار میگیرند.

تفکر و تعقل اصیل و سالم ، با شک کردن شروع میشود . ما شما را به شک کردن تشویق میکنیم ، نه تنها به باورهای دینی، علمی، بلکه به هر باور غیر بدیهی ، به ویژه باورهایی که اجتماع آنها را به انسان تحمیل می کند و از راه تعقل یا روش علمی بدست نمی آیند.

شک کردن به روش های غلط تغذیه ای ، پزشکی و درمانی که به ما حاکمیت دادند نیز ما را به تفکر و تعمق فرو خواهد برد ، و نتیجه آن تفکر و تعمق ، اتخاذ تصمیمی برای شکستن آنها و رسیدن به سلامتی و تندرستی.

مقالات سرای سلامت :

thyroid
findings_fatties
anxiety-depression
liver-function
eye-iStock_000002820466
dc428488e39c9d3e15a647b8757529cc
what-is-cancer (Copy)
اندکی تفکر
webmd_rm_photo_of_nerve_damage
نوشیدن آب یخ
خواص برنج قهوه ای
مضرات پفک
چگونه از "تعصب" پرهیز کنیم ؟
درمان بیماری افسردگی
قهوه معجون گیاهی دکتر کلان
اعتیاد اعتقادی
مزاج رفتارها
colddry-180x180 (Copy)
کم خوابی
درمان خانگی آفت دهان
علائم ، عوامل و درمان ورم معده و گاستریت
‎میگرن و علائم ، عوامل و درمان میگرن.
علائم بیماری عفونت کلیه
علائم ، علل ، پیشگیری و درمان شالازیون
علائم ، پیشگیری و درمان سکته مغزی
علائم ، عوامل و درمان سرطان تخمدان
دلایل سردرد

محصولات سرای سلامت :