ظروف آلومینیوم و مضرات آن و ایجاد بیماری

ظروف آلومینیوم و مضرات آن و ایجاد بیماری

ظروف آلومینیوم و مضرات آن و ایجاد بیماری

مثال دیگر برای ظروف مضر ، می توان به ظروف آلومینومی اشاره کرد . پخت پز و نگهداری غذا و جوشاندن آب در ظروف آلومنیومی مشکلات مختلفی از جمله :

  • انواع سرطانها ،

  • آلزایمر ،

  • زخم معده ،

  • کولیت ،

  • خشکی دهان ،

  • تغیر رنگ زبان ،

  • کم خونی ،

  • اختلال در سیستم عصبی ،

  • مسمومیت کلیه ، کبد و التهاب مفاصل ایجاد می نماید .

موادی که دارای پ هاش پائین و یا اسیدی دارند ، مثل ماست ، دوغ ، مرکبات و غذاهای شور باعث حل شدن بیشتر آلومنیوم در خود می شوند و دون دون شدن آلومنیوم در اثر استفاده از این مواد به همین مسئله بر می گردد .

درباره نویسنده