علائم بیماری عفونت کلیه و راهکاری کار ساز برای عفونت کلیه

  • معمولا بیماری شروع ناگهانی همراه باتب و لرز دارد؛

  • درد در یک طرفه یا دو طرفه پهلو ؛

  • تهوع و استفراغبه طور شایع ؛

  • بیمار ازسردرد ، درد عضلانی ، ضعف عمومی و بی حالی شکایت دارد:

  • سوزش ادرار ، تکرر ادرار و فوریت در ادرار کردن و ادرار کدر یا خونی و بدبو ؛

  • گاهی هم درد شکمی دیده می ‌شود که البته این حالت بیشتر درکودکان مشاهده می گردد؛

مصرف مرتب خاك شیر ، سیاه دانه آسیاب شده با عسل و دم كرده میوه نسترن با عسل طبیعی بخصوص صبح ناشتا برای این مشكل بسیار كار ساز می باشد .