علت بیماری سرطان

امروزه نه تنها از یک پزشک ، بلکه از هر کسی بپرسید که مثلا بیماری سرطان در اثر چی بوجود می آید ؟ قطعا خواهند گفت رادیکالهای آزاد باعث ایجاد بسیاری از بیماریها از جمله سرطان می باشند . رادیکال های آزاد را چه چیزی از بین می برد ؟ همه و از جمله خود آن پزشک معالج سرطان می گوید : آنتی اکسیدانها باعث از بین رفتن سلولهای سرطانی می شوند . سئوال همین جاست که آقا یا خانم دکتر ، شما چرا به جای تجویز آنتی اکسیدانها ، تجویز شیمی درمانی ، رادیو تراپی و یا جراحی را می دهی ؟ در کدام کتاب یا منابع پزشکی نوشتند که شیمی درمانی ، رادیو تراپی و یا جراحی ، آنتی اکسیدان هستند ؟
این را باید من و شما بدانیم و آگاه باشیم . منفعت طلبان بالا نشستند و از ناآگاهی ما پول پارو می کنند و به ریش ما می خندند .
شما در طول تاریخ هم نگاه کنید کشورهایی تحت استثمار قرار گرفتند که به قول چرچیل اکثریت ناآگاه و اقلیت خائن را داشتند . استثمارگران و دیکتاتورها همیشه از آگاهی مردم هراس دارند و تمام تلاش و کوشش آنها برای سد آگاهی و در خفگان و بربریت نگه داشتن و ترساندن از تهدید خارجی است . تنها در این صورت است که آنها می توانند اقشار را به راحتی سرکوب کرده و حکومت کنند ، چپاول کنند و صدای هیچ کس در نیاید .
اگر من و شما مطالعه به همراه تفکر داشته باشیم به آگاهی می رسیم و به سادگی می فهمیم ، مثلا : آفتابگردانی که کیلویی به صورت عمده حداقل پنج هزار تومان است و حداقل برای یک لیتر روغن آفتاب گردان چهار یا پنج کیلو آفتاب گردان می خواهد ، چطور یک لیتر روغن آفتابگردان پنج هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد ؟؟ و شما بدانید که همه آنها تاییدیه بهداشت و استاندارد هم دارند ، خودتان تا آخر بدانید و بفهمید . همه چیز مشخص و واضح است فقط کمی تفکر می خواهد