فرمول کلی و مهم شناسایی مزاج در مواد غذایی

زمانی که از گرمی و سردی صحبت می کنیم و می گوییم فلان چیز سرده یا گرمه ، این گرمی و سردی درجه بندی دارد .
مثلا می گوییم لبنیات سرده ، درجه سردی ماست بیشتر هست یا شیر و یا دوغ ، همه جای بحث دارند ،
یا می گوییم شیر سرده ، درجه سردیش با کم چرب یا پر چرب بودن ، پاستوریزه شده یا نشده ، مربوط به گاو یا گوسفند ، شتر و یا بز ، همه اش با هم فرق دارند ،
علاوه بر نوع حیوان ‎ ، رنگ حیوان نیز در درجه گرمی و سردی لبنیاتش تاثیر دارد .
‎بنابراین زمانی که از سردی و گرمی صحبت می شود ، درجه سردی و گرمی مواد با هم دیگه متفاوت هست ؛
بنابراین مواردی که در پایین اشاره می شود ، به صورت کلی می باشند :
– ‎مجموعه تلخ مزه ها گرم هستند ؛
– ‎مجموعه شیرینی ها گرم هستند (شیرینی های طبیعی) قند و شکر سفید ، ساخارین و غیره سرد هستند ؛
– ‎گس مزه و بی مزه ها سرد هستند ، مثل سیب زمینی ، آب ، خیار و…
– ‎ترشی ها سرد هستند؛
– ‎چربی ها معتدل هستند؛
– ‎تندی ها خیلی گرم هستند؛
‎استثنا هم هر کدام دارند ، مثلا با وجودی که تلخی ها گرمند کافور تلخ مزه است ، اما خیلی سرد است.
‎درجه بندی هم دارند ،
‎مثلا دم خیار کمی تلخ است و درجه گرمی آن یک است
‎کدوی حنظل خیلی تلخ است و درجه گرمی آن نیز چهار است.
‎نبات شیرین تر و گرم تر از شکر طبیعی است .
‎یک نفر با مزاج معتدل ، سردی بخورد سردی اش می شود .
‎یک نفر گرم مزاج ، سردی بخورد آرامش پیدا میکند .

گوشت ها :

گوشت ها اثراتشان معمولا از روی بدن مزاجشان مشخص میشود ؛ مثلا :
– ‎ماهی : سرد
– ‎میگو : گرم
– ‎گاو و گوساله : سرد
– ‎گوسفند : گرم
– ‎مرغ محلی : تقریبا معتدل
– ‎مرغ سیاه : تقریبا گرم
– ‎مرغ ماشینی : سرد
– ‎بوقلمون و شترمرغ : گرم
– ‎گوسفند سیاه گرم تر از سفید است
– ‎گاو سیاه و سفید سردی دارد
– ‎گاو سیاه گرم تر است
– ‎گاو زرد و سیاه گرم تر و مرغوب تر است نسبت به سایر رنگها…
– ‎شیر هر چه پرچرب تر و طبیعی تر گرم تر و هر چه کم چرب تر سرد تر ؛ ‎ماست هم به همین صورت است

‎هرکس به تناسب مزاجش باید گرمی یا سردی بخورد
‎و هر کس در تابستان خنکی بیشتر و در زمستان گرمی بیشتر باید بخورد.

‎در بوها :

– بوی گلاب ، یاس ، نرگس و.. : گرم
– ‎بوی سرکه : سرد ،
– بوی ادکلن های شیمیایی : غالبا سرد
– ‎نواهای آرام و صداهای طبیعت : گرم هستند
– ‎ورزش و پیاده روی ملایم : گرمی بخش بدن است ، ولی ورزشهای حرفه ای و سخت سردی بخش هستند
– ‎لبخند و خنده گرمی بخش اند و عبوس بودن و گریه سردی بخش