فواید استفاده از ظروف چدنی

فواید استفاده از ظروف چدنی

فواید استفاده از ظروف چدنی

استفاده از ظروف چدنی نیز برای بدن بسیار مفید بوده و از کم خونی های ناشی از کمبود آهن جلوگیری به عمل می آورد و طبع غذا را گرم تر می گرداند .

قرصها و قطره های آهن مشکلات مختلفی برای بدن از جمله کبد ایجاد می نماید . همه یک ضرر آشکار قطره های آهن را روی دندان کودکان به راحتی می بینند .

به قطع ضرر آن قطره ها روی کبد و سایر اعضای بدن بسیار وحشتناک تر از دندانها می باشد ، ولی چون با چشم قابل رویت نیست ، همه از روی آن به راحتی می گذرند .

استفاده از ظروف چدنی و یا استفاده از یک تکه آهن کوره رفته و چکش خورده داخل ظرف غذا ، کمبود آهن بدن را به راحتی و بدون ضرر جبران کرده و اضافه ی آن به راحتی از بدن دفع شده و علاوه بر جبران آهن مورد نیاز بدن به آسانی و ارزانی ، ما را از عوارض وحشتناک قرصها ، آمپولها ، قطره ها و شربت های شیمیایی آهن نجات می دهد .

درباره نویسنده