فواید شلغم : سرفه ، سرماخوردگی ، دیابت

فواید شلغم : سرفه ، سرماخوردگی ، دیابت

فواید شلغم : سرفه ، سرماخوردگی ، دیابت

شلغم دارای مزاج گرم و معتدل بوده و صاف کننده سینه است و برای مبتلایان به سرفه مفید است.

شلغم براب سرماخوردگی بسیار مفید می باشد.

شلغم و آب شلغم برای دیابت فایده مند می باشد.

شلغم نفاخ و دیر هضم می‌باشد ، پس بهتر است آن را با آویشن یا زیره مصرف کنید .

درباره نویسنده