فواید نخود و آب نخود در افزایش میل جنسی

فواید نخود و آب نخود در افزایش میل جنسی

فواید نخود و آب نخود در افزایش میل جنسی

نخود ایجاد حرارت می کند ، چون مزاجش گرم است و بنابراین قوه بدنی از جمله میل جنسی را افزایش می دهد ، مخصوصا در سرد مزاجان.

دیگر اینکه غذاییت زیادی دارد و بنابراین تولید “مایع جنسی” که حاوی سلول های جنسی است را زیاد می کند ؛

سوم اینکه تولیدکننده گاز و اصطلاحا “ریح” است که به همین دلیل نفاخ هم هست.

“گازی که نخود در بدن ایجاد می کند ، باعث ایجاد حالت نعوظ در آلت تناسلی و موفقیت آمیز بودن نزدیکی می شود.

درباره نویسنده