مضرات شیرینیجات تصفیه شده

مضرات شیرینیجات تصفیه شده

مضرات شیرینیجات تصفیه شده

قند و شکر تصفیه شده و تمامی شیرنیهایی که از آنها ساخته می شوند ، چون خالی از املاح ، ویتامینها و مواد فیتو نوترون می باشند ، بسیار مضر برای بدن بوده و می توانند سر منشأ بسیاری از بیماریها از جمله انواع چاقی ها و بیماری قند باشند .

مصرف قند و شکر تصفیه شده و سایر شیرینیهای مصنوعی ، تعادل میکروبهای مفید روده ها را به هم می زند .

میکروبهای مفید روده ها ، فواید فراوانی برای بدن دارند که از جمله ی آنها می توان به تولید بسیاری از ویتامینهای گروه ب اشاره کرد .

انسولین

زمانی که قند و شکر تصفیه نشده وارد بدن می شود ، از دیواره معده سریع جذب خون شده و میزان قند خون افزایش پیدا میکند و از آن طرف انسولین تحریک شده و ترشح زیادی انجام می دهد .

چاقی

چون این قندها خالی از املاح و ویتامینها هستند ، قابل مصرف هم نیستند . بنابراین این قندها برای مصرف خود املاح و ویتامین از سلولها دزدیده و به مصرف سوخت بدن می رسند و یا اینکه به چربی تبدیل شده و دور شکم ، باسن ، رانها و کپلها ذخیره شده و چاقی های موضعی ایجاد می نمایند .

درباره نویسنده