مضرات چیپس های سیب زمینی آماده

مضرات چیپس های سیب زمینی آماده

مضرات چیپس های سیب زمینی آماده

 

 

وقتی سیب زمینی سرخ می شود ، ماده قندی آن با «آلبومین» ترکیب شده و سمی به نام «آکریل آمید» تولیدمی کند.
این ترکیب در چیپس ها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن و افزایش بیماری های عفونی می شود .

درباره نویسنده