معرفی مواد غذایی مناسب برای کاهش دردهای استخوانی و مفصلی

معرفی مواد غذایی مناسب برای کاهش دردهای استخوانی و مفصلی

معرفی مواد غذایی مناسب برای کاهش دردهای استخوانی و مفصلی

مصرف منظم سیر ، پیاز ، پیازچه و تره فرنگی موجب کاهش دردهای استخوانی و مفصلی می شود.

دی آلیل دی سولفین موجود در این مواد ، آنزیم های آسیب زننده به غضروف را محدود می کند .

درباره نویسنده