نشانه های سرطان پروستات و راه کارهای طبیعی برای درمان

نشانه های سرطان پروستات و راه کارهای طبیعی برای درمان

نشانه های سرطان پروستات و راه کارهای طبیعی برای درمان

 • ادرار دردناک؛

 • وجود خون در منی؛

 • کاهش فشار در جریان خروجی ادرار؛

 • درد در ناحیه کلیه؛

 • درد استخوان؛

اختلال در نعوظ

راهکارهای درمانی:

 • اصلاح تغذیه ، حذف کامل سردیجات ومصرف گرمیجات؛

 • ماساژ مرتب کلیه ها و مثانه با روغن رست اویل دکتر کلان؛

 • روزی سه بار مصرف معجون هانی پولن دکتر کلان؛

 • روزی سه بار مصرف معجون کاپیلا پلاس دکتر کلان ؛

 • روزی چهار بار مصرف هلثی پلاس دکتر کلان؛

 • بادکش گرم کلیه ها و مثانه.

راهکارهای درمانی:

 • اصلاح تغذیه ، حذف کامل سردیجات ومصرف گرمیجات؛

 • ماساژ مرتب کلیه ها و مثانه با روغن رست اویل دکتر کلان؛

 • روزی سه بار مصرف معجون هانی پولن دکتر کلان؛

 • روزی سه بار مصرف معجون کاپیلا پلاس دکتر کلان ؛

 • روزی چهار بار مصرف هلثی پلاس دکتر کلان؛

 • بادکش گرم کلیه ها و مثانه.

راهکارهای درمانی:

 • اصلاح تغذیه ، حذف کامل سردیجات ومصرف گرمیجات؛

 • ماساژ مرتب کلیه ها و مثانه با روغن رست اویل دکتر کلان؛

 • روزی سه بار مصرف معجون هانی پولن دکتر کلان؛

 • روزی سه بار مصرف معجون کاپیلا پلاس دکتر کلان ؛

 • روزی چهار بار مصرف هلثی پلاس دکتر کلان؛

 • بادکش گرم کلیه ها و مثانه.

درباره نویسنده