پوست انار : دهان شویه قوی ، طبیعی و خانگی

پوست انار : دهان شویه قوی ، طبیعی و خانگی

پوست انار : دهان شویه قوی ، طبیعی و خانگی

‎پوست انار دارویی بسیار موثّر برای دهان ودندان است.
‎جوشانده پوست انار یک درمان عالی برای انواع عفونت ها، زخم ها و آفت دهان است.
‎لثه های سست را محکم می کند؛ خونریزی آنها را به ویژه هنگام مسواک زدن متوقف می کند و لقّی دندان ها را به تدریج از بین می برد.
‎گل انار و آب انار هم در این زمینه اثری مشابه پوست انار دارند .

درباره نویسنده