چند روش ساده برای جلو گیری از ذکام

خاراندن ، ماساژ سر و شانه کردن سر با شانه های چوبی به طوری که به عمق پوست و پیاز مو برسد ، به دلیل باز کردن منافذ مانع از ابتلا به زکام است .
بوییدن گل ارمنی مانع بروز نزله است .
کسی که زیاد دچار زکام می شود ، در حال سلامتی گرمابه و عرق آوردن برایش مفید است ، زیرا رطوبت ها و بخارات که سبب زکام و نزله است با عرق خارج می شوند به شرطی که در هنگام خروج ، بدن و سر را بپوشاند.
استرس ، اضطراب ، افسردگی و وضعیت نامناسب روحی و روانی می توانند به طور غیر مستقیم جزء عوامل ایجاد کننده ی نزله و زکام باشد.
مصرف مواد غذایی یا مکمل های غذایی محتوی ویتامین C ، ویتامین E ، ویتامین A ، ویتامینهای گروه B و ماده معدنی سلینیوم ، مانع از ذکام و بسیاری از بیماریهای دیگر می گردد و سیستم ایمنی بدن را بالا می آورد .