چند مثال از گیاه پزشکی در کمبود املاح و ویتامین ها که باعث مشکلات در گیاهان و درختان و … می شود .

چند مثال از گیاه پزشکی در کمبود املاح و ویتامین ها که باعث مشکلات در گیاهان و درختان و … می شود .

چند مثال از “گیاه پزشکی” در کمبود املاح و ویتامین ها که باعث مشکلات در گیاهان و درختان و … می شود .

کمبودهای بدن باعث ایجاد بیماری می گردند ، این یک اصل اساسی در درمان می باشد ، در هنگام بیماری ، داروی شیمیایی خوردن ، کمک به خود بیماری می باشد .

حتی در کشاورزی ، باغداری و دامداری هم اثباط شده که کمبود املاح و ویتامینها باعث مشکلات در گیاهان ، درختان و حیوانات می گردد و از طریق تأمین آن مواد مورد نیاز آن مشکل گیاه ، درخت و حیوان از بین می رود ، چند مثال از گیاه پزشکی ، مسئله را بیشتر برایمان نمایان می کند :

کمبود ازت :

توقف رشد و زردی برگ های پایین درخت از علایم کمبود ازت است .

کمبود فسفر :

‎توقف رشد برگ ها ، کوچک شدن برگ ها و ارغوانی شدن برگ های پایینی .

کمبود پتاسیوم :

‎رنگ پریدگی ، سوختگی حاشیه برگ ها و زرد شدن حاشیه برگ های پایینی در درخت انگور سبب خشک شدن نوک خوشه های انگور می گردد .

کمبود گوگود :

‎توقف رشد و زرد شدن برگ های پایینی .

کمبود آهن :

‎زرد شدن پهنک برگ های جوان و سبز باقی ماندن رگ برگ های آن ، برگ های تازه روئیده ، زردی بیشتری نشان می دهند و در نهایت لکه های نارنجی بر روی برگ های انتهایی توسعه می یابند .

کمبود روی :

‎بارز ترین مشخصه کمبود روی ، ریز شدن برگ ها و جارویی شدن برگ های جوان در سرشاخه های درخت می باشد . کمبود روی سبب غیر همزمان رسیدن میوهای انگور می شود .

کمبود منگنز :

برگ ها زرد کمرنگ می شوند و این زردی از حواشی برگ شروع شده و به سمت رگ برگ میانی توسعه می یابد .

کمبود بور :

‎کمبود بور در درختان میوه سبب کاهش رشد و نمو پرچم ها ، کاهش مدت گرده افشانی ، سیاه شدن وسط میوه سیب و بد شکلی میوه می شود .

 کمبود مس :

‎کمبود مس در درختان میوه ، سبب ایجاد شاخه های پر رشد با برگ های درشت به رنگ سبز تیره و با لکه های زرد رنگ می شود . در صورت تشدید کمبود تمام شاخه های جوان خشکیده می شوند .

کمبود کلر :

‎خشکی برگ ها مخصوصا حواشی آنها از علائم عمومی کمبود کلر در درختان میوه است .

اینها نمونه کوچک از تأثیر کمبود املاح در درختان می باشد .

کمبود املاح و ویتامینهای مورد نیاز بدن باعث ایجاد بیماری می گردند و هر گز با داروی شیمیایی در طول تاریخ پزشکی شیمیایی حتی یک نفر هم درمان نشده ، فقط با کورتونها و مُسکن های قوی علائم بیماری را برای مدتی از بین می برند .

بیاییم با آگاهی و تفکر زندگی سالمی داشته باشیم .

درباره نویسنده