چگونگی و تشخیص طبع و مزاج و تعدیل مزاج ها با توجه به فصول مختلف و مصرف غذاهای مناسب هر فصل

گاهی تشخیص مزاج کاملا دشوار می شود و متخصص درمانهای طبیعی هم در تشخیص مزاج دچار مشکل می شود ، برای اینکه مزاج در قسمت های مختلف بدن متفاوت است .
این دوگانگی ، به علت سبک زندگی غلط و تغذیه نادرست ایجاد می گردد . در این شرایط ، خلط هایی که در بدن وجود دارند فاز بندی می شوند . اخلاط خشک چون سبک هستند ، به سمت بالای بدن می روند و اخلاط تر به دلیل سنگینی که دارند به سمت پایین رسوب می کنند .
توجه به این نکته نیز مهم است که مزاج در سنین ، فصول و اندام های مختلف نیز متفاوت است و بر یکدیگر تاثیر می گذارند . برای نمونه : در نظر بگیرید که فصل بهار مزاجی گرم و تر دارد و بنابراین افرادی که مزاج گرم و تر دارند و در اصطلاح به آنها دموی مزاج می گوییم ، تحت تاثیر این مزاج قرار می گیرند وگرمی و تری آنان افزایش پیدا می کند و برای همین نیز در این تیپ حالت سستی و رخوت و بی حالی غالب می گردد . با انجام رفتارهایی چون :
– مصرف غذاهای سرد و خشک ،
– ورزش ،
– فعالیت جنسی زیاد
– و حجامت این خلط را می توان در این فصل تعدیل کرد .
مزاج زمستان سرد و تر است ، افراد بلغمی در این فصل بیشتر اذیت می شوند و بیماریهایی چون روماتیسم یا آرتروز که طبع سرد و تری دارند ، در این فصل تشدید می گردند . که با رفتارهایی چون :
– مصرف غذاهای گرم و خشک ،
– بادکش گرم و خشک ،
– ماساژ با روغنهای گرم و یا سونای خشک
– و مصرف فراوان ادویه جات می توان این خلط را در این فصل تعدیل نمود .
مزاج تابستان هم که گرم و خشک است ، برای کسانی که مزاج صفراوی دارند ، سخت می گذرد و در این فصل بیشتر از گرما و عوارضش آسیب می بینند ، برای مقابله با عوارض گرما ، این تیپ بایستی رفتارهایی چون :
– حجامت ،
– استراحت بیشتر ،
– خوردن سالاد ،
– هندوانه و غیره داشته باشند ، تا راحت تر این فصل را پشت سر بگذارند .
فصل پائیز نیز که فصل سرد و خشک می باشد ، برای سوداوی ها معمولاً سخت می گذرد . این تیپ افراد ، برای مقابله با آن می توانند رفتارهایی چون :
– فصد ،
– ماساژ گرفتن ،
– سونای تر رفتن ،
– استراحت بیشتر و
– مصرف غذاهای گرم و تر به وجود خود کمک می کنند تا فصل پائیز را راحت تر تحمل کنند .

بیماریها ، بخاطر به هم خوردن تعادل این خلط ها ایجاد می گردند ، بنابراین در صورت بیمار شدن ، چون بیماریها نیز دارای مزاجی می باشند ، ابتدا با یک رژیم غذایی و تعدادی داروی گیاهی پاکسازی صورت می گیرد ، سپس با مصرف غذاها و در صورت نیاز داروهای گیاهی و مکملهای غذایی طبیعی که تعادل مزاج ایجاد می نمایند ، همه بیماریها به راحتی مداوا می گردند .