کاهش سر درد راحت و با هزینه کم

کاهش سر درد راحت و با هزینه کم

کاهش سر درد راحت و با هزینه کم

 

برای سردرد لازم نیست مسکن بخورید ،کافیه یک سیب سبز بخورید .

بوی سیب سبز انقباض عضله ،گردن و سر و در نتیجه سردرد و اضطراب را کاهش می دهد .

 

درباره نویسنده