یرقان(زردی نوزادی) و راه کارهای درمان طبیعی یرقان

یرقان(زردی نوزادی) و راه کارهای درمان طبیعی یرقان

یرقان(زردی نوزادی) و راه کارهای درمان طبیعی یرقان

زردی نوزادی ، بیماری است که دامنگیر بسیاری از نوزادان می گردد و پزشکی معاصر مثل سایر بیماریها با آن بر خورد می کند و نه تنها نمی تواند درمانی واقعی نماید ، بلکه به بدن نوزاد بسیار صدمه می زند و سرآغاز بسیاری از بیماری ها در آینده نوزاد می شوند.

بسیار اتفاق افتاده که پس از مدت ها بستری شدن نوزاد در بخش نوزادان با کمی بهبودی ظاهری ، دوباره دچار زردی شده و بدن ضعیف گردیده و گاه حتی به فلج و تشنج نیز گرفتار می شوند.

در یرقان یا زردی ،  کبد ناتوان شده و نمی تواند زردی را دفع کند.

وظیفه پزشک این است که به بدن نوزاد کمک کند که آن صفرای بیشتر را دفع نماید. تجویز شیر خشت و ترنجبین در اکثر مواقع کفاف می دهد .

در مواقع نادر نیاز به مصرف جوشانده گشنیز نیز می گردد و یا ایجاد خراش از پشت لاله گوش.

همین که کمک شود شکم نوزاد سه یا چهار بار در روز کار کند ، کبد سموم خود را دفع می نماید و زردی بر طرف می گردد.

البته توصیه می گردد همیشه برای بستر نوزادان از ملافه های سفید یا آبی استفاده گردد. و از قرار دادن نوزادان در اطاق به رنگ قرمز و نارنجی پرهیز گردد و حتماً از نورهای سفید استفاده گردد.

 با این روشهای بسیار ساده ، می توان جلو بسیاری از شیادی ها را گرفت که کودک را روزها ، هفته ها و ماه ها در بیمارستان بستری می کنند و حتی مواقعی پیوند کبد تجویز می نمایند و خانواده ها را پریشان کرده و آسایش را از آنان می ربایند به خاطر چندرغاز برای … .

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

درباره نویسنده