یک راهکار ساده برای بی اشتهایی کودکان

یک راهکار ساده برای بی اشتهایی کودکان

یک راهکار ساده برای بی اشتهایی کودکان

معده اگر رطوبت نداشته باشد ، معمولا گرسنگی به سراغ آدم نخواهد آمد و به همین جهت بچه هایی که غذا نمیخورند معده آنها خشک است .

میتوان برای بالا بردن رطوبت معده بچه ها غذا های رطوبت دار داد  تا سطح بلغم بالا آمده  و میزان صفرا کم شود در نتیجه اشتها درست شود.

در کنار این کار ، محصولاتی که دارای انواع ویتامینهای گروه B ، بخصوص B٦ و B١٢ هستند ، استفاده گردد ، فایده فراوان خواهد داشت .

درباره نویسنده