مکمل های غذایی Supplements

مکمل های غذایی طبیعی

بیماری را کمبودهای بدنی ایجاد می نمایند .  تنها راه درمان بیماریها ، تامین آن کمبودهاست .

داروهای شیمیایی ، شاید برای سرکوب علایم بعضی بیماریها برای کوتاه مدت مفید باشند، ولی برای درمان واقعی و دائمی بیماریها ، ما هیچ راهکار دیگری جز تامین نیازها و کمبودهای بدنیمان نداریم .

کمبودهای املاح و ویتامینها ، به تدریج در ما بیماری ایجاد می نمایند ، و تنها راه درمان آن بیماریها ، تامین آن کمبودها می باشد .

به عنوان مثال : افسردگی در اثر کمبود هورمون سروتونین ایجاد می گردد و هورمون سروتونین مواد پیش ساز داره به نامهای اسید آمینه تریبتوفان ، ویتامینهای گروه ب ، منیزیم و قند طبیعی ، تا زمانی که این مواد اولیه و پیش ساز این هورمون وجود نداشته باشد ، این هورمون به اندازه کافی ترشح نکرده ، فرد افسرده ، بی حال و بی رمق خواهد بود و هر نوع درمانی آب در هاون کوبیدن خواهد بود  .

ما با تغذیه سالم ، اکثریت قریب به اتفاق بیماریهای خود را کنترل کرده و همیشه سالم و شاداب زندگی خواهیم کرد  .

امروزه در کشورهای جهان اول ، به نحو قابل توجهی آگاهی مردم نسبت به  کارکرد ویتامین و مواد معدنی در بدن بیشتر شده است ، و چشمان آنها به کمبود این مواد در مواد غذایی نیز باز شده است، و خیلی ساده آن را دلیل روشنی برای بسیاری از بیماری ها می دانند .

آنها اعتقاد به این دارند که ، مصرف قرص های ویتامین و مواد معدنی ، امری واجب برای جلوگیری از دچار شدن به بیماری ها ضروری شمرده می شود .

هر چقدر عادات اشتباه در امر تغذیه در نزد افراد زیادتر باشد ، به همان اندازه کمبود املاح و ویتامینها در مواد غذایی بیشتر می شود ،  و به همان اندازه نیز نیاز بدن به املاح و ویتامینها بیشتر خواهد  شد و ضرورت خواهد داشت که فرد حتماً مکمل های غذایی طبیعی که به صورت قرص و کپسول هستند زیاد تر  استفاده نماید .